Ledningsejerregister


Pr. 1. september 2005 skal alle ledningsejere have indrapporteret deres aktuelle forsyningsområde til det lovpligtige landsdækkende Ledningsejerregister LER


Det betyder at der skal vise eller registrere i hvilket område der er ledninger i jorden, samt oplyse værkets navn og adresse samt en kontaktperson, man skal henvende sig til, såfremt der skal foretages gravearbejde i området. 

Jeg er gerne behjælpelig med at foretage registrering og vedligeholdelse af disse oplysninger.

Satellit opmåling af vandledninger, fjernvarmeledninger og fællesantennekabler

Opmåling:

Hvis de eksisterende ledningsplaner ikke er tilstrækkelig nøjagtige eller ved lægning af nye vandledninger og fællesantennekabler kan MR-Consult tilbyde opmåling via

Leica GPS System 1200 satellit måler, i samarbejde med Holeby Vandværk

Registrering:

Ledningsregistrering, uanset om det gælder vand- varme-lysleder- el- tele- kloak eller antenneledninger, registrering af komponenter, herunder rør, ventiler, stikledninger, brønde, med evt. digital foto m.m. 

Alle data tilbydes at indlægges i ledningsplaner oven

på digitale grundkort så de er brugbare til indrapportering til LERsystem.

(se flere på links)

Kilde: FVD Region Øst 

Region Øst er en af FVD’s 5 regioner. Foreningens formål er at varetage fælles interesser

for de private vandværker i dette område.

Region Øst dækker området Sjælland, Lolland-Falster, Møn og Bornholm med omliggende øer – et område med 44 (stor)kommuner. I de 33 kommuner med private vandværker er der fra 1 til 70 private vandværker.

Der er p.t. 654 vandværker som er medlemmer af FVD Region Øst.

Kontakt mig og få et uforpligtende tilbud eller aftal en tid, Hvor jeg kommer ud til dig og giver et tilbud.

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Godkend